• Gói mẹ khoẻ sau sinh 2.200.000đ

  Báo giá dịch vụ chăm sóc, massage sau sinh Gói Mẹ Khỏe sau sinh 2.200.000đ  (7 buổi – 60’) Buổi lẻ 350.000đ/buổi - gồm 7 liệu …
 • Gói eo thon sau sinh 3.900.000đ

  Báo giá dịch vụ chăm sóc, massage sau sinh Gói Eo Thon sau sinh  3.900.000đ (12 buổi - 70’)  Tặng 05 buổi tắm bé Buổi lẻ 370.000đ/buổi - Gồm 7 …
 • Gói Duyên Dáng sau sinh 4.900.000đ

  Báo giá dịch vụ chăm sóc,massage sau sinh Gói Duyên Dáng sau sinh 4.900.000đ  (12 buổi – 85’)  Tặng 06 buổi tắm bé Buổi lẻ 450.000đ/buổi - gồm 12 …
 • Gói Quyến Rũ sau sinh 6.500.000đ

  Báo giá dịch vụ chăm sóc, massage sau sinh Gói Quyến Rũ sau sinh 6.500.000đ  (12 buổi – 100’)  Tặng 10 buổi tắm bé  Buổi lẻ 600.000đ/buổi - 19 …
 • Gói Nữ Hoàng sau sinh

  Báo giá dịch vụ chăm sóc, massage sau sinh Gói Nữ Hoàng sau sinh Buổi lẻ 650.000đ/buổi - 25 liệu trình/buổi Vip I 8.500.000đ (15 buổi – 120’) tặng …
 • Gói Hoàng Gia sau sinh

  Báo giá dịch vụ chăm sóc, massage sau sinh Gói Hoàng Gia sau sinh Buổi lẻ 700.000đ/buổi - 28 liệu trình/buổi Vip III 12.000.000đ (18  buổi - 120’) …

Hiển thị từ 1 đến 6 trên 6 bản ghi - Trang số 1 trên 1 trang

Sản phẩm mới

Theo Dõi

Hotline tư vấn 24/7 0866.888.565